Pāriet uz saturu

Iepirkšanās grozs

Jūsu grozs ir tukšs

Pirkšanas noteikumi

PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Jēdzieni
  1. Tīmekļa vietnes www.shop.atwins.lv (turpmāk tekstā - Pārdevējs) datu pārzinis un operators ir UAB "EIVA BEAUTY", uzņēmuma kods 300022149, PVN maksātāja kods LT100001063511, juridiskā adrese Laisvės al. 9, LT-08247, Kaunas, Lietuvas Republika, e-pasta adrese - hello@atwins.lt
  2. Pircējs - tiesībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas ir iegādājusies Preci no interneta veikala www.shop.atwins.lv 
  3. Puses - Pircējs un Pārdevējs.
  4. Atwins - interneta veikals, interneta adrese www.shop.atwins.lv .
  5. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu, proti, datu subjektu, kuru identificē vai kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas identifikācijas numurs vai uz vienu vai vairākiem šai personai raksturīgiem fiziskiem, fizioloģiskiem, psiholoģiskiem, ekonomiskiem, kultūras vai sociāliem faktoriem.
  6. Prece - viss, ko ir iespējams iegādāties interneta veikalā www.shop.atwins.lv. Noteikumos atsevišķi lietotie termini „prece“ un "preces" nozīmē gan vienskaitli, gan daudzskaitli.
  7. Atsauksmes ir atklāts viedoklis par Preci, ko sniedz Pircējs, kurš iegādājās Preci vietnē.
  8. Vērtējums ir Pircēja interneta vietnē iegādātās Preces novērtējums ar „punktiem" 5 (piecu) zvaigžņu sistēmā.
  9. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) regulē Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču cenas, apmaksas kārtību, termiņus, piegādi, Preču kvalitātes garantiju, un Preču atgriešanu.
  10. Privātuma politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kas sniedz pamatnoteikumus Personas datu ievākšanai, glabāšanai, apstrādei un uzglabāšanai, izmantojot www.shop.atwins.lv.
 2. Vispārīgi noteikumi
  1. Izmantot interneta veikala pakalpojumus ir tiesības:
   1.  darbspējīgas fiziskas personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu;
   2.  nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem tikai ar viņu vecāku, audžuvecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīga persona realizē savus ienākumus vai stipendiju; 
   3.  juridiskas personas;
   4.  visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  2. Ja Pircējs vēlas izmantot interneta veikala pakalpojumus, tam ir jāizvēlas viena no sekojošajām darbībām:
   1.  pirkums ar reģistrāciju;
   2.  pirkums bez reģistrācijas.
  3. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi, pēc Pircēja piekrišanas (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot nepieciešamo logu pie "Esmu izlasījis un piekrītu ar vietnes nosacījumiem un noteikumiem"), kļūst par abas puses saistošu juridisku dokumentu, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču iegādes nosacījumus un Preču apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu pienākumus un citus noteikumus saistībā ar Preču iegādi interneta veikalā.
  4. Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus jebkurā laikā, ņemot vērā tiesību aktos un likumos noteikto kārtību.
  5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces www.shop.atwins.lv interneta veikalā.
  6. Informējam, ka šie Noteikumi var būt mainīti un laboti, ņemot vērā izmaiņas tiesību aktos. Mēs iesakām pārskatīt Noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad pasūtāt Preces, lai pārliecinātos, ka pilnībā saprotat noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikts jūsu pasūtījums
  7. Pircēja pienākums ir iepazīties ar Pārdevēja apstiprināto Privātuma politiku Pircējam ir tiesības piekrist vai nepiekrist konkrētiem Pircēja personas datu izmantošanas veidiem saskaņā ar Privātuma politikā noteikto kārtību. 
  8. Ja Pārdevējam ir sniegtas tiesības vai pienākums iesniegt dokumentus vai informāciju Pircējam e-pastā, visos gadījumos atbildību par Pircēja sniegto elektroniskā pasta adresi Pārdevējam nes pats Pircējs.
 3. Privātuma politika
  1. Atwins ievēro Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 un citus tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi, atbilstību un īstenošanu.
  2. Privātuma politika ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa. 
 4. Preces
  1. Interneta veikalā sniegtajiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pārdevējs cenšas pēc iespējas precīzāk attēlot Preču krāsas, taču Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja viedierīces displejs precīzi atspoguļos Preces krāsu. Pircējs apzinās, ka Prece var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
  2. Preces iepakojums var atšķirties no tā, kas ir norādīts interneta veikalā pieejamajos attēlos.
  3. Visas Preces, kas sniegtas interneta veikalā, ir pieejamas Pircējam. Gadījumā, ja pasūtītā Prece vairs nav pieejama, Pircējs par to nekavējoties tiek informēts e-pastā vai citādā veidā (zvanot un/vai SMS īsziņā) un pasūtījuma izpilde šādai Precei tiek pārtraukta. 
  4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc pērkamās Preces(-u) izvēles un pirkumu groza izveidošanas, noklikšķina uz saites "Pasūtīt" un kad Pārdevējs sazinās ar Pircēju telefoniski vai e-pastu un apstiprina pasūtījumu, informējot Pircēju par pasūtījuma apstiprinājumu.
  5. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datubāzē.
 5. Pircēja tiesības
  1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un pasūtīt jebkuru preci no interneta veikala katalogā pieejamajiem precēm.
  2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu personas datu labošanu, rakstot e-pastu uz hello@atwins.lv. Šajā gadījumā, Pārdevējam ir pienākums nekavējoties īstenot Pircēja pieprasījumu (1-2 darba dienu laikā).
  3. Pircējam ir tiesības atteikties no Preču pirkšanas un pārdošanas līguma gadījumos, ja Prece nav bojāta vai būtiski mainījusi izskatu, Prece nav lietota un ir oriģinālajā iepakojumā, rakstiski informējot Pārdevēju.
  4. Vienai un tai pašai personai ir aizliegts reģistrēt lietotāja kontu un izmantot interneta veikala pakalpojumus, izmantojot dažādus vārdus.
  5. Ja Pircējs interneta veikalā ir iegādājies neatbilstošas kvalitātes Preci, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja, lai tam būtu nodrošināta atbilstoša Preces kvalitāte, proporcionāli samazināta Preces cena vai vienpusēji pārtraukts Pirkšanas un pārdošanas līgums.
 6. Pircēja pienākumi
  1. Pircējam ir jāmaksā par Precēm un tās jāpieņem šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. Ja mainās Pircēja pasūtījuma veidlapā norādītie dati, viņam par tiem nekavējoties jāinformē Pārdevējs.
  3. Pircējs, izmantojot w www.shop.atwins.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
  4. Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums ir saņemts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītas Preces vai nepareizs to daudzums, nepilnīga Preču komplektācija.
 7. Pārdevēja tiesības
  1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo Preču groza izmēru, tas ir, minimālo summu, kuru sasniedzot, tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas lielumu var norādīt, apskatot Iepirkumu grozu.
  2. Ja Pircējs mēģina ietekmēt interneta veikala darbību un drošību, vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam, izņēmuma gadījumos - anulēt Pircēja lietotāja kontu.
  3. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs nav veicis apmaksu par Precēm 5 (piecu) darba dienu laikā.
  4. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju izmantojot pasūtījuma laikā norādītos rekvizītus, ja ir radušās neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju. Šajā gadījumā preces piegādes termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu:
   1.  ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
   2.  ja Pircējs nav iesniedzis Pārdevēja pieprasīto informāciju noteiktajā termiņā.
   3.  ja Pircējs nav sniedzis Pārdevējam atļauju personas datu pārbaudei.
  5. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek izpildīti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
  6. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu darbībām, ja Pircējs izmanto bankas sistēmas, lai noslēgtu Pirkšanas un pārdošanas līgumu, izmantojot interneta veikala pakalpojumus.
  7. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs, izvēloties maksājumu ar bankas pārskaitījumu, nav veicis apmaksu par Precēm.
  8. Pārdevējs var veikt dažāda veida mārketinga akcijas un ar Pircēju iepriekšēju piekrišanu informēt par šīm akcijām, nosūtot informāciju uz Pircēju norādītajiem kontaktiem. Tāpat, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt vai atcelt minēto mārketinga akciju noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
  9. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam ne vēlāk kā 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar savlaicīgi un pienācīgi izpildīt pasūtījumu 30 dienu laikā, viņš apņemas nekavējoties informēt Pircēju par Preču piegādes aizkavēšanos.
 8. Pārdevēja pienākumi
  1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala www.shop.atwins.lv sniegtos pakalpojumus šajos Noteikumos un interneta veikalā noteiktajos apstākļos.
  2. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar pasūtījumā norādīto Preču daudzumu. Pārdevējs nenes atbildību, ja pārdoto Preču daudzums nav precīzs jo Pircējs ir norādījis nekorektus datus pasūtījumā.
  3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņa personisko informāciju, tas ir, apstrādāt Pircēja norādītos Personas datus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces uz Pircēja norādīto adresi noteiktos apstākļos.
  5. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādu Preces kvalitātes neatbilstību Preces piegādes brīdī, kas atklājas ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc Preces piegādes.
 9. Preču cenas, pasūtīšanas un apmaksas kārtība un termiņi
  1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN. Pārdevējam ir tiesības mainīt Preču cenas, ja tiek mainītas nodokļu likmes. Piegādes cenas nav iekļautas un tiek norādītas pasūtījuma laikā. Piegādes cena Pircējam ir skaidri norādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas un tiek norādīta pašā pasūtījuma apstiprinājumā.
  2. Pircējs veic apmaksu vienā no šiem veidiem:
   1. izmantojot tiešsaistes bankas sistēmu (Paysera);
   2. ar bankas pārskaitījumu;
   3. ar līzinga palīdzību;
   4. ar karti un skaidrā naudā piegādes/izsniegšanas brīdī.
  3. PVN rēķinos ir norādītas izvēlētās Preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, Preču gala cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi grāmatvedības uzskaiti regulējošos tiesību aktos obligāti jāapstiprina dati.
  4. PVN rēķini tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pasta adresi Pie pasūtījumiem netiek pievienoti fiziski PVN rēķini.
  5. Preču cenām interneta veikalā www.shop.atwins.lv nav obligāti jāsakrīt ar preču cenām citās tirdzniecības vietās.
 10. Preču piegāde
  1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties Preču piegādes veidu, tas ir, izmantot Pārdevēja nodrošināto Preču piegādes pakalpojumu.
 11. Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi:
  1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies Preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu.
  2. Pircējs apņemas Preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs nevar saņemt Preces un Preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas pret Pārdevēju saistībā ar Preču piegādi nepareizai personai.
  3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
  4. Piegādes cena ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.
  5. Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču piegādes maksu un pirkuma summu, no kuras piegāde ir bez maksas. Spēkā esošās likmes ir norādītas pasūtījuma izveides logā, lai Pircējam būtu iespēja ar tām iepazīties pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
  6. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. 
  7. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem termiņiem.
   Šie termiņi ir aptuveni un netiek piemēroti gadījumos, kad pasūtītās preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, un Pircējs ir informēts par pasūtīto Preču trūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot Preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nav piegādājis Preces papildu termiņā, Pircējam ir tiesības Noteikumos noteiktajā kārtībā atteikties no Preču vai pakalpojumu Pirkšanas un pārdošanas līguma.
  8. Gadījumos, kad pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas līgumā ir norādīta produktu pārvešana un Pārdevējs šos produktus ir izsūtījis Pircējam, visa atbildība par Preces nozaudēšanu vai bojājumu tiek piemērota Pircējam, ja Pircējs vai Pircēja norādīta persona, kas nav pārvadātājs, pieņem Preces. 
  9. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vai trešo personu vainas, vai apstākļu dēļ.
  10. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un Preces(-u) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokuments. Tiklīdz Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Prece ir piegādāta labā stāvoklī, Precei nav bojājumu, kas nav ražošanas defekts, kā arī nav konstatētas neatbilstības (ko var pamanīt veicot Preču ārēju pārbaudi). Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāta), kā arī situācijās, kad pati Prece ir bojāta vai nav atbilstošā stāvoklī, Pircējam ir pienākums šos defektus norādīt sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentā.
 12. Preču garantija, atgriešana un maiņa
  1. www.shop.atwins.lv iegādātās preces tiek atgrieztas un/vai apmainītas saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksu.
  2. Ņemot vērā likumā noteikto neatgriežamo preču sarakstu, kosmētikas un parfimērijas produktus nav iespējams atgriest.
  3. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās vai apmainītās Preces šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, kā arī, ja tiek konstatēts, ka Prece ir bojāta, noņemtas un/vai bojātas etiķetes, plīsusi aizsargplēve, bojāts iepakojums utt., un/vai Preces ir izmantotas.
  4. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču kvalitāti, ja Pircējs vai personas, kurām Pircējs ir nodevis Preces, ir izmantojušas Preces citiem mērķiem, nav ievērojušas instrukcijās norādītās prasības vai ir pārkāpuši Preču pārvešanas noteikumus, glabāšanas, izmantošanas un/vai uzglabāšanas noteikumus, kā arī gadījumos, ja Precei ir acīmredzami iepakojuma defekti un citi Preces ārējie defekti, kas nav rakstiski apstiprināti Preces nodošanas - pieņemšanas dokumentā.
  5. Nauda par atgriezto Preci tiek pārskaitīta ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.
 13. Lietotāju atsauksmju apstrādes noteikumi
  1. Pārdevējs publicē patiesas atsauksmes, t. i., atsauksmes, ko izveidojuši un Pārdevējam iesnieguši tikai paši Pircēji. Pārdevējam ir tiesības labot tikai atsauksmes garumu un acīmredzamas gramatikas vai interpunkcijas kļūdas.
  2. Atsauksmes tiek apkopotas pēc Pārdevēja iniciatīvas, sazinoties ar Pircējiem uz pasūtījuma laikā norādīto e-pasta adresi pēc Preču iegādes, tādējādi nodrošinot, ka Atsauksmes tiek saņemtas no personas, kas iegādājās Preces.
  3. Kopējais reitinga vērtējums tiek aprēķināts, ņemot vidējo aritmētisko, t. i., saskaitot visus saņemtos vērtējumus (zvaigznītes) un dalot tos ar saņemto vērtējumu skaitu. 
  4. Atsauksmes var atstāt tikai reģistrētie lietotāji, kuri ir iegādājušies preces www.shop.atwins.lv
  5. Atsauksmju autentiskums tiek nodrošināts ar to autorizāciju caur „Facebook“ un (vai) „Google“ sistēmām.
  6. Pārdevējs publicē gan pozitīvas, gan negatīvas lietotāju atsauksmes.
  7. Pārdevējs nepublicē atsauksmes, un viņam ir jābloķē atsauksmes, kas:
   - ir saistīti ar nelikumīgām darbībām;
   - saturs ir aizskarošs vai nav saistīts ar Pārdevēja pakalpojumiem vai zīmolu;
   - Atsauksmes satur rupjības, naida runu, diskrimināciju, draudus utt.
  8. Atwins.lv publiski parāda tikai tās personas vārdu, kura iesniedza Atsauksmes, un Atsauksmes saturu.
  9. Saskaņā ar tiesību aktiem, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita informācija, kas saistīta ar personu, kas iesniegusi Atsauksmi, netiek publicēta.
  10. Atsauksmes var publicēt latviešu un angļu valodās.
  11. Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un papildināt Noteikumus tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta veikalā.
 14. Atbildība
  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus Personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja kompensāciju par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.
  3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja Atwins sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  4. Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam, jo tas nav iepazinies ar šiem Pirkšanas noteikumiem.
  5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuzrauga, nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
 15. Informācijas apmaiņa
  1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi Noteikumos paredzētajā kārtībā.
  2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā norādītos saziņas līdzekļus.
  3. Noteikumos lietotais termins "rakstiski" ietver e-pastus.
 16. Vispārīgi noteikumi
  1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Latvijas Republikas tiesību akti.
  3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Pārdevēja galvenā biroja adresei.
  4. Pircējs bez rakstiskas Pārdevēja atļaujas nevar nodot visas vai daļu no šiem Pirkuma noteikumiem trešajām personām.
  5. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstveida sūdzību, Pircējs (fiziska persona, patērētājs) var iesniegt savu lūgumu/sūdzību par no Pārdevēja iegādāto Preci Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Brīvības iels 55, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr. +371 654525541, mājas lapā www.ptac.gov.lv (kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajās nodaļās rajonos) - vai aizpildot pieteikuma veidlapu https://www.ptac.gov.lv/en?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F